• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ

  Το 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Εγνατίας 97- Γιαννιτσά 58100), ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011(ΦΕΚ2769/τα. Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Πέμπτη 3-11-2016 και ώρα 12.30΄.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

  Το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Λιουμπλιάνα Σλοβενίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με κωδικό 2016- 1-EL01-KA102-022840 και τίτλο «Εμβαθύνοντας στις αιτίες της μαθητικής διαρροής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση : Πρόληψη - Αντιμετώπιση», που συμμετέχει το σχολείο μας.

 • Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 44/21-10-2016

  Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 44/21-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

  Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 25-10-2016 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 42/17-10-2016

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

  Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 42/17-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

  Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 25-10-2016 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

  ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

  Για τη χορήγηση βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου ξένου σχολείου αλλοδαπής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών επικυρωμένος για τη γνησιότητά του με τους εξής τρόπους, ανά περίπτωση:

  α. Με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) για τα κράτη μέλη της σύμβασης της Χάγης.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

  Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας «Γεώργιος Δήμου» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως και την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30. Η πολυήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 27/03/17 μέχρι 02/04/17 (6 διανυκτερεύσεις: Τέσσερις(04) στη Λουμπλιάνα και Δύο (02) στο Βελιγράδι) και θα συμμετέχουν τουλάχιστον 84 μαθητές/τριες της Γ' τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 6 καθηγητές/τριες

Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Το 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Εγνατίας 97- Γιαννιτσά 58100), ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011(ΦΕΚ2769/τα. Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Πέμπτη 3-11-2016 και ώρα 12.30΄.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Λιουμπλιάνα Σλοβενίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με κωδικό 2016- 1-EL01-KA102-022840 και τίτλο «Εμβαθύνοντας στις αιτίες της μαθητικής διαρροής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση : Πρόληψη - Αντιμετώπιση», που συμμετέχει το σχολείο μας.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 44/21-10-2016

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 44/21-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 25-10-2016 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 42/17-10-2016

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 42/17-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 25-10-2016 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου ξένου σχολείου αλλοδαπής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών επικυρωμένος για τη γνησιότητά του με τους εξής τρόπους, ανά περίπτωση:

α. Με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) για τα κράτη μέλη της σύμβασης της Χάγης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας «Γεώργιος Δήμου» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως και την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30. Η πολυήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 27/03/17 μέχρι 02/04/17 (6 διανυκτερεύσεις: Τέσσερις(04) στη Λουμπλιάνα και Δύο (02) στο Βελιγράδι) και θα συμμετέχουν τουλάχιστον 84 μαθητές/τριες της Γ' τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 6 καθηγητές/τριες

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 41/13-10-2016

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 41/13-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Δευτέρα 17-10-2016 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 40/11-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 40/11-10-2016 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 13-10-2016 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

Η αριθμ. πρωτ. 8204/15-9-2016 απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας κατά το μέρος που αφορά τις εκπαιδευτικούς Πάσχου Ελένη, Μάνη Βασιλική και Τσιομλεκτσή Ελένη παύει από σήμερα να ισχύει.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130