Διαδικασίες Συμμετοχής ΚΠΓ

kpg-bigΟι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠγ, ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 -3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου.

Για τη συμμετοχήτου στις εξετάσεις ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου, από τον κηδεμόνα του, προσώπου (π.χ. εκπαιδευτικό φορέα, κέντρο ξένων γλωσσών κλπ.).

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω :

 1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από τις, κατά τόπους, Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠγ
 2. Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
 3. e-παράβολο δημοσίου.Ο πολίτης συνδέεται με τον ιστοχώρο του TAXIS NET (http://www.gsis.gr) , Υπηρεσίες προς πολίτες, e-παράβολο. το ύψος των οποίων, για κάθε επίπεδο, ανέρχεται σε :
  • 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ' ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
  • 80 ευρώ για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση» σ' ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
  • 100 ευρώ για το επίπεδο Γ ( Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «Άριστη γνώση» σ' ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σελίδες που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία) ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης)
 5. Φωτοτυπημένο αντίγραφο της άδειας παραμονής (για τις κατηγορίες των αλλοδαπών υποψηφίων που απαιτείται)

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία ατόμων με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΕΑ) πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τα εξής :

 • Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά - και βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται, καθώς και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους υποψηφίους.
 • Οι υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κτλ) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά – και ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΔΒΜΘ.

Καταθέτοντας την αίτησή του ο υποψήφιος λαμβάνει το Δελτίο Εξεταζόμενου, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και τον Κωδικό Υποψηφίου, με το οποίο προσέρχεται στις εξετάσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής για περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα, στην ίδια εξεταστική περίοδο, γίνεται με ατομική ευθύνη του υποψηφίου καθώς υπάρχει πιθανότητα, οι εξετάσεις να συμπίπτουν χρονικά ή οι επιμέρους γλώσσες ή επίπεδα να εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130