Γλώσσες και Επίπεδα ΚΠΓ

flags-kpgΤο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

 • Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία.
 • Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία.
 • Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία.

ενώ οι γλώσσες που εξετάζονται είναι :

 • Αγγλική γλώσσα
 • Γαλλική γλώσσα
 • Γερμανική γλώσσα
 • Ιταλική γλώσσα και
 • Ισπανική γλώσσα

 

Η Ισπανική γλώσσα εξετάστηκε για πρώτη φορά στην εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2008 μόνο για το επίπεδο Β2 «Καλή γνώση».

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130