Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την αίτηση;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση που κάνει κανείς 1η φορά αίτηση ορίζονται από τις αντίστοιχες εγκυκλίους. Εάν ωστόσο έχει ξανα-υποβληθεί και καταχωρηθεί αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, απαραίτητη είναι η προσκόμιση μόνο του δελτίου ταυτότητας.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις αναπληρωτών/ ωρομισθίων γενικής παιδείας, ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ), και σε μουσικά σχολεία;

Οι αιτήσεις αναπληρωτών/ ωρομισθίων γενικής παιδείας, ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ), και σε μουσικά σχολεία γίνονται ετησίως, συνήθως μετά το Πάσχα, και σε ακριβείς ημερομηνίες που ορίζονται με σχετικές εγκυκλίους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση που κάνει κανείς 1η φορά αίτηση ορίζονται από τις εγκυκλίους. Εάν ωστόσο έχει ξανα-υποβληθεί και καταχωρηθεί αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα, απαραίτητη είναι η προσκόμιση μόνο του δελτίου ταυτότητας.

Τι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι);

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΤΥΧΙΟΥ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ, σε επίσημο έγγραφο (Εκκαθαριστικό ή έντυπο απόδοσης ΑΦΜ)
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΑΜΚΑ, σε επίσημο έγγραφο
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α*, μόνο για τους άνδρες.
 6. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ*
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ*
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ*, αν υπάρχει στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ* εφόσον είναι έγγαμος και υπάρχει στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, χρόνος.
 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ Α/ΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, αυτό συνήθως αργεί. Θα κάνετε την διαδικασία στο νοσοκομείο και θα το προσκομίσετε όποτε το έχετε στα χέρια σας (έχει ισχύ για 3 έτη)
 12. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ /ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, όποιος κατέχει μεταπ / διδακτ, κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Ν. Πέλλας για αναγνώριση και το παραδίδει στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ (#6).
 13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίνεται από την διεύθυνση)

* Όποιος τα έχει μαζί του αφήνει φωτοτυπία, αλλιώς το ζητάμε αυτεπάγγελτα. Πρέπει να συμπληρώσετε το κατάλληλο έντυπο.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130