Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση

Μπορώ να πάρω επιχορήγηση για ένα διεθνές σεμινάριο που διοργανώνεται στην χώρα μου;

Όχι! Η χώρα πρέπει να είναι άλλη απ' αυτήν της μόνιμης κατοικίας και της εργασίας του αιτούντος.

Μπορώ να συμμετέχω σε συνέδριο-σεμινάριο και όχι σε κύκλο μαθημάτων;

Ναι, αν το συνέδριο ή το σεμινάριο οργανώνεται από ένα Δίκτυο Comenius ή μια σύμπραξη πολυμερών σχεδίων Comenius,από μια Εθνική αρχή ή οποιαδήποτε ένωση που ενεργοποιείται στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης.Δεν έχετε παρά να το βάλετε σαν κριτήριο ανίχνευσης στην βάση του καταλόγου Comenius.

Παίρνω τα χρήματα που μου αναλογούν πριν την μετακίνησή μου;

Ναι. Μια καλή τακτική όμως ,έτσι και αλλιώς είναι η υπενθύμιση στην Εθνική Αρχή πως αναχωρείτε το συγκεκριμένο διάστημα.

Πρέπει να ανήκω στο διδακτικό προσωπικό για να μπορώ να λάβω την επιχορήγηση;

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχει δικαίωμα να βάζει ή κάθε Εθνική Αρχή, για την Ελλάδα και το 2012 , θα ισχύσουν τα παρακάτω:

Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού και της μεγάλης ανάγκης για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικό έργο, θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως Διευθυντές ή ασκούν διδακτικό έργο σε σχολεία επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν σε επιλέξιμα σχολεία για οποιοδήποτε λόγο (πχ. Λόγω απόσπασης ή τοποθέτησης σε άλλο φορέα) θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες. Σημειώνεται ότι, ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει και κατά την περίοδο της προγραμματισμένης δραστηριότητας.

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι επιλέξιμοι.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο εκπαιδευτικό, θα κρίνονται όλες ως μη επιλέξιμες.

Πρέπει να διαλέξω μαθήματα από το Ευρετήριο –Κατάλογο Comenius;

Δεν είναι υποχρεωτικό, εφόσον παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό που έχετε επιλέξει εκτός καταλόγου, όπως το πρόγραμμα, την ομάδα στόχο, τον οργανισμό υποδοχής κλπ.).Αλλά, εάν διαλέξετε από το ευρετήριο πριμοδοτήστε με έξτρα πόντους σε σχέση μ' έναν που δεν έχει διαλέξει κάτι μέσα από το Ευρετήριο.

Τι είδους κύκλοι μαθημάτων είναι επιλέξιμοι;

Γενικά, όλοι οι κύκλοι μαθημάτων που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευσης ενός ατόμου που εργάζεται στη σχολική εκπαίδευση, έχουν συμμετέχοντες από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και ταιριάζουν σ' ένα Ευρωπαϊκό κοινό.

Τα μαθήματα θα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες και να λαμβάνουν χώρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.

Τι είναι το «job shadowing»Σε τι τύπους οργανισμών μπορεί να λάβει χώρα;

Στο Comenius Job Shadowing θα έπρεπε να υποστηρίζεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών με απευθείας ανταλλαγή. Ο αιτών θα γίνει η «σκιά» ενός συναδέλφου σ' ένα άλλο ίδρυμα ώστε να μάθει την καθημερινή του εργασία. Θα έχει την εμπειρία από πρώτο χέρι σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας, μεθόδους και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται και θα μάθει πως μια συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή.

Τι κόστος καλύπτεται; Υπάρχει μέγιστο όριο;

Συνήθως καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου και οι δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με πίνακα που δημοσιεύεται στην Εθνική πρόσκληση της κάθε χώρας.

Τι πρέπει να προσέξω κατά την επιλογή μου;

Η δραστηριότητα επιλογής να δίνει μια Ευρωπαϊκή διάσταση στην επαγγελματική σας εξέλιξη που δεν δίνεται από άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα στην χώρα σας. Επίσης πρέπει να είναι συναφής του αντικειμένου σας και των επιμορφωτικών αναγκών που απορρέουν από αυτό.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130