Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

 

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα της τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ευθύνης  της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας ως οριζει Φ.361.22/ 34 /85013 /E3 28 – 5 - 2015 Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε στο fax της Διεύθυνσης 2381026414 απο 23/6/2015 μέχρι στις 25-6-2015 και ώρα 15:00.

Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας

Κούγκας Κωνσταντίνος

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2014-2015 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

 Σας κοινοποιούμε τον τελικό αλφαβητικό πίνακα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, κατά κατηγορία και στο σύνολό τους καθώς και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Πέλλας (πράξη 15/16-6-2015).

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υποψήφιοι Διευθυντές.

Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης

Ν. Πέλλας

Κούγκας Κωνσταντίνος

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 ) 2. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά δύο εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015. Επισημαίνουμε ότι ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών. η οποία λήγει στις 9/6/20105.

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Πάρα πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι μαθήτριες - αθλήτριες στίβου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας που συμμετείχαν στην τελική φάση των σχολικών αγώνων κλασικού αθλητισμού λυκείων. Οι αγώνες διεξήχθησαν την Τετάρτη 6/5/2015 και Πέμπτη 7/5/2015 στο νέο στάδιο της Πάτρας με την συμμετοχή των καλύτερων μαθητών - τριων από την Ελλάδα και την Κύπρο οι οποίοι προκρίθηκαν μετά από δύο φάσεις. Ο νομός μας συμμετείχε με 6 μαθήτριες και πήρε δυο μετάλλια με μία πρώτη και μία τρίτη θέση και άλλες καλές κατατάξεις .

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130