Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για Μετακίνηση στη Ρίγα (Λετονία) στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2015

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών, Ανακοινώσεις

Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση δύο εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Riga Λετονίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με κωδικό 2015-1-EL01-KA102-013609 και τίτλο: «Teaching Entrepreneurship in schools: Experiential Approach», που συμμετέχει το σχολείο μας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Αιτήσεις απόσπασης, Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης, Λειτουργικές υπεραριθμίες – Ενημέρωση εκπαιδευτικών.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

 Προκειμένου η Διεύθυνσή μας να προβεί στον έγκαιρο προγραμματισμό, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας ότι από την Τετάρτη 24-6-2015 μέχρι την Παρασκευή 3-7-2015 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πέλλας (ΕΝΤΥΠΟ 1) . Η δήλωση υποβάλλεται προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινά οι εκπαιδευτικοί που μετά τις οριστικές τοποθετήσεις, θα παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αφορά προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος 2015-16. Να δηλωθούν με σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας.

2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι πιθανό να αποσπαστούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το διδακτικό έτος 2015-16 από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Πέλλας λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας. (ΕΝΤΥΠΟ 2).

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το διδακτικό έτος 2015-2016 από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Πέλλας. (ΕΝΤΥΠΟ 3).

4. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το διδακτικό έτος 2015-16 από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής του ΠΥΣΔΕ Πέλλας. (ΕΝΤΥΠΟ 5).

5. Οι εκπαιδευτικοί που στο διδακτικό έτος 2015-16 θα διατεθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου (ΕΝΤΥΠΟ 7).

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

 

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα της τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ευθύνης  της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας ως οριζει Φ.361.22/ 34 /85013 /E3 28 – 5 - 2015 Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε στο fax της Διεύθυνσης 2381026414 απο 23/6/2015 μέχρι στις 25-6-2015 και ώρα 15:00.

Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας

Κούγκας Κωνσταντίνος

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2014-2015 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

 Σας κοινοποιούμε τον τελικό αλφαβητικό πίνακα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, κατά κατηγορία και στο σύνολό τους καθώς και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Πέλλας (πράξη 15/16-6-2015).

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υποψήφιοι Διευθυντές.

Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης

Ν. Πέλλας

Κούγκας Κωνσταντίνος

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130