Μόνιμοι

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση των μεταθέσεων;

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ1
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ1, αν υπάρχει σε περιοχή στην οποία αιτείστε να μετατεθείτε.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ εφόσον είστε έγγαμος και υπάρχει σε περιοχή στην οποία αιτείστε να μετατεθείτε.
 4. Στην περίπτωση που τέκνο είναι πάνω από 18 ετών και κάτω από 25 και φοιτά σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να μοριοδοτηθείτε γι΄αυτό χρειάζεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ από την οποία και να προκύπτει ότι δεν είναι στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών.
 5. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

Πότε θεμελιώνει κανείς δικαίωμα συνταξιοδότησης; Πως γίνεται αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, πλασματικού χρόνου τέκνων κι σπουδών;

Υπεύθυνο να απαντήσει για τέτοιου είδους θέματα συνταξιοδότησης καθώς και τα απαραίτητα έντυπα- - δικαιολογητικά είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: http://www.mof-glk.gr/syntaxeis.htm

Πότε και πως γίνονται οι αιτήσεις αποσπάσεων;

Γίνονται ετησίως, συνήθως μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και σε ακριβείς ημερομηνίες όπως ορίζεται από σχετική εγκύκλιο.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Αποσπάσεων στο γραφείο 4, όπου και καταθέτουν σχετικά με τους λόγους απόσπασης που επικαλούνται δικαιολογητικά (π.χ πιστοποιητικά από υγειονομικές επιτροπές, βεβαιώσεις υπηρεσίας συζύγων κτλ).

Πότε και πως γίνονται οι αιτήσεις μεταθέσεων;

Γίνονται ετησίως, το μήνα Νοέμβριο συνήθως, και σε ακριβείς ημερομηνίες όπως ορίζεται από σχετική εγκύκλιο εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις οι οποίες κατατίθενται μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης E-datacenter στο γραφείο 18 όπου και καταθέτουν σχετικά δικαιολογητικά.

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ οφείλουν να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Το πότε θεμελιώνει κανείς δικαίωμα μετάθεσης ορίζεται σαφώς από την εκάστοτε ετήσια εγκύκλιο μεταθέσεων.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικόι;

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΤΥΧΙΟΥ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ, σε επίσημο έγγραφο (Εκκαθαριστικό ή έντυπο απόδοσης ΑΦΜ)
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΑΜΚΑ, σε επίσημο έγγραφο
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α*, μόνο για τους άνδρες.
 6. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ*
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ*
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ*, αν υπάρχει στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ* εφόσον είναι έγγαμος και υπάρχει στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, χρόνος.
 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ Α/ΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, αυτό συνήθως αργεί. Θα κάνετε την διαδικασία στο νοσοκομείο και θα το προσκομίσετε όποτε το έχετε στα χέρια σας (έχει ισχύ για 3 έτη)
 12. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ /ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, όποιος κατέχει μεταπ / διδακτ, κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Ν. Πέλλας για αναγνώριση και το παραδίδει στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ (#6).
 13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίνεται από την διεύθυνση)
 14. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**, αφού το συμπληρώσετε, το βάζετε σε κλειστό φάκελο και γράφετε από έξω το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο σας

* Όποιος τα έχει μαζί του αφήνει φωτοτυπία, αλλιώς το ζητάμε αυτεπάγγελτα. Πρέπει να συμπληρώσετε το κατάλληλο έντυπο.

** Μόνο για νεοδιόριστους.

Τι είδους αποσπάσεις υπάρχουν που να μπορεί να ζητήσει ένας εκπαιδευτικός;

Οι αποσπάσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
 • σε Μουσικά Σχολεία,
 • σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια,
 • σε Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης,
 • σε Πειραματικά Σχολεία,
 • σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και
 • σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (π.χ. Διευθύνσεις Δ.Ε, Πανεπιστήμια, ΙΕΚ).


Υπάρχουν επίσης αποσπάσεις σε ανεξάρτητους φορείς όπως:

 • στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
 • σε βιβλιοθήκες κ.α.

οι οποίες ρυθμίζονται ανεξάρτητα από χωριστές εγκυκλίους.

Τι είδους μεταθέσεις υπάρχουν που να μπορεί να ζητήσει ένας εκπαιδευτικός;

Οι αιτήσεις μεταθέσεων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • από περιοχή σε περιοχή (π.χ από Β' Πέλλας σε Γ' θεσσαλονίκης ή και Γ' Πέλλας – και εντός ΠΥΣΔΕ),
 • βελτίωσης (π.χ. από το 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Γιαννιτσών),
 • οριστικής τοποθέτησης (για όσους βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση),
 • σε Μουσικά Σχολεία,
 • σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια,
 • σε Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης,
 • σε Πειραματικά Σχολεία,
 • σε Διαπολιτισμικά Σχολεία καθώς και
 • Αμοιβαίες (μεταξύ εκπαιδευτικών που ουσιαστικά «ανταλλάσσουν» τις οργανικές τους θέσεις δεδομένων προϋποθέσεων).
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130