Σχολικές Συμπράξεις

Είναι το σχολείο μου επιλέξιμο για να αιτηθεί για σύμπραξη Comenius;

Όλα τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης είναι επιλέξιμα.
Λεπτομέρειες στην Εθνική πρόσκληση: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html - el

Μπορεί το ίδιο σχολείο να αιτηθεί για δύο δράσεις ταυτόχρονα;

Αν και οι δύο αυτές δράσεις είναι σχολικές συμπράξεις ,όχι. Μπορεί όμως να γίνουν άλλοι συνδυασμοί, όπως π.χ. ένα ΕΠΑΛ μπορεί να αιτηθεί για Comenius σύμπραξη και για IVTή VETPRO ή ένα οποιοδήποτε σχολείο για σύμπραξη και για υποδοχή βοηθού καθηγητή.

Μπορούν 2-3 ελληνικά σχολεία να αιτηθούν για την ίδια σύμπραξη;

Όχι! Αυτό μπορεί να επιτρέπεται σε άλλες χώρες αλλά είναι κριτήριο αποκλεισμού στην δική μας.

Ποια η διαφορά μεταξύ Διμερών και Πολυμερών Συμπράξεων;

Οι Διμερείς συμπράξεις επικεντρώνουν στην πρακτική των ξένων γλωσσών. Δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την γλώσσα του εταίρου. Περιλαμβάνουν επίσης υποχρεωτικά, αμοιβαία ανταλλαγή τάξεων για τουλάχιστον 10 ημέρες. Οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να έχουν κλείσει τα 12 και να είναι τουλάχιστον 10 στην περίπτωση που αιτούνται επιχορήγηση για μικρή ομάδα και 20 στην περίπτωση των μεγάλων ομάδων.

Πόσους εταίρους χρειάζομαι για να συμπράξω;

Έναν, εάν αιτηθείτε για Διμερή Σχολική Σύμπραξη και τουλάχιστον άλλους δύο αν αιτηθείτε για Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη.

Πώς βρίσκω εταίρους;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι.

 • Μπορείτε να εγγραφείτε στις βάσεις εξεύρεσης εταίρων ( http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm ή και http://schoolsonline.britishcouncil.org/home ή και http://users.sch.gr/manas//partnerdb/
 • Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε επαφές άλλων σχολείων που έχουν συμπράξει στο παρελθόν, ή αδελφοποιήσεις του Δήμου ή της Νομαρχίας που ανήκετε ή συναδέλφων που έχουν μετακινηθεί με ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση.
 • Δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας σε προωθητές των προγραμμάτων.

Τι γίνεται αν δεν τηρήσουμε το ελάχιστο των κινητικοτήτων;

Επιστρέφεται στην Εθνική σας Αρχή ,το ποσό που περίπου αναλογεί στην κάθε κινητικότητα.

Τι εννοούμε όταν λέμε «κινητικότητα»;

Ένα ταξίδι ,ενός ατόμου μετ'επιστροφής σε εταιρικό σχολείο ή σε σεμινάριο οργανωμένο από Δίκτυο Comenius.

Τι λογιστικές υποχρεώσεις θα έχω;

Το ποσό των χρημάτων δίνεται 80%με την έναρξη του προγράμματος και το υπόλοιπο με την λήξη και την κατάθεση της έκθεσης. Είστε υποχρεωμένοι να κρατάτε μόνο τα αποκόμματα των εισιτηρίων μετακίνησης, τις κάρτες επιβίβασης και τις αποδείξεις πληρωμής των εισιτηρίων δηλ. ότι αποδεικνύει την μετακίνησή σας. Λεπτομέρειες θα αναφέρονται στις συμβάσεις που θα υπογράψετε με το ΙΚΥ αφού εγκριθείτε.

Τι ποσό λαμβάνουμε σαν επιχορήγηση;

Ανάλογα με το για πόσες κινητικότητες έχετε αιτηθεί (8,12,24).Τα ακριβή ποσά αναφέρονται στην Εθνική πρόσκληση κάθε φορά.

Υποβάλλω την αίτησή μου ηλεκτρονικά και έντυπα;

Μόνο αν είστε το συντονιστικό σχολείο υποβάλετε και ηλεκτρονικά και έντυπα. ΑΝ είστε εταιρικό σχολείο, υποβάλετε μόνο έντυπα αφού σας δώσει ο συντονιστής το ΟΚ και έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση απ' αυτόν. Λεπτομέρειες στην Εθνική Πρόσκληση.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130