Φιλοξενία Βοηθού Comenius

Αν αιτηθούμε για υποδοχή βοηθού, μπορούμε να ζητήσουμε να είναι από κάποια συγκεκριμένη χώρα προτίμησής μας;

Ναι, έχετε δυνατότητα στην αίτησή σας να δηλώσετε προτιμήσεις τις οποίες οι Εθνικές Αρχές προσπαθούν να σεβαστούν όσο αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις γι' αυτό συστήνουμε να είστε ευέλικτοι και να μη δηλώσετε για παράδειγμα μόνο μία χώρα.

Μπορούμε να κάνουμε αίτηση για βοηθό και παράλληλα και για σχολική σύμπραξη;

Βέβαια! Είναι πολύ καλός συνδυασμός. Πολλοί βοηθοί συμμετέχουν στα πρότζεκτ των συμπράξεων και τα υποστηρίζουν. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν να ξεκινήσετε μια σύμπραξη χρησιμοποιώντας επαφές με τα σχολεία της χώρας προέλευσής τους.

Μπορούν μερικά σχολεία μαζί να μοιραστούν ένα βοηθό;

Ναι, αλλά μόνο ένα θα έχει την κύρια ευθύνη του. Όλα τα σχολεία πρέπει να συμφωνήσουν για το πρόγραμμα εργασίας και να σιγουρευτούν πως αυτό δεν ξεπερνά τις 12-16 ώρες την εβδομάδα. Επίσης θα έπρεπε να διασφαλίζεται πως ο/η βοηθός έχει αρκετό χρόνο για προετοιμασία ή και εκμάθηση γλώσσας αν είναι απαραίτητο.

Ποια είναι τα ελάχιστα στάνταρ υποστήριξης ενός βοηθού;

Τα σχολεία υποδοχής πρέπει να ορίσουν έναν καθηγητή που επιβλέπει τον/την βοηθό, θα φροντίζει για την ευημερία του και θα παρακολουθεί την πρόοδό του. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν τον/την βοηθό πλήρως στη σχολική ζωή. Για να οριστεί το έργο του βοηθού στο σχολείο πρέπει να γίνει μια συμφωνία μεταξύ σχολείου και βοηθού που θα κάνει συγκεκριμένες τις δραστηριότητές του. Αναμένεται να εργάζεται 12-16 ώρες την εβδομάδα συμμετέχοντας σε ένα πρότζεκτ ή βοηθώντας στη διδασκαλία μέσα στην τάξη.

Το σχολείο χρηματοδοτείται για την υποδοχή;

Όχι. Ο βοηθός χρηματοδοτείται από την δική του Εθνική Αρχή. Το σχολείο απλώς διευκολύνει στην εύρεση καταλύματος και στην προσαρμογή. Όσο καλύτερα τον/την υποστηρίζει, τόσα περισσότερα τα οφέλη και για τους δύο.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130