Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε.Πέλλας

 

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.ΥΣ.Δ.Ε.
Πρόεδρος Μπαχαράκης Θωμάς
Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Ν.Πέλλας
Γερεμτές Δημήτριος ΠΕ07
Προϊσταμενος Εκπ.Θεμάτων Δ.Δ.Ε Πέλλας
Αντιπρόεδρος
Χαραλαμπίδης Βασίλειος ΠΕ17.07
Εκπαιδευτικός ΠΕ17.07,του ΓΕΛ Σκυδρας
Τηλ.Επικ. 6979908341
Λιάνδη Πελαγία ΠΕ02
Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Έδεσσας
Μέλος Γεωργιου Αικατερίνη
Διευθύντρια του Γυμνασ. Καρυώτισσας
Μάρκου Ευάγγελος ΠΕ03
Διευθυντής του Γυμνασίου με Λ.Τ. Άρνισσας
Αιρετό Μέλος
Βασιλειάδης Περικλής ΠΕ01
Αιρετός εκπρόσωπος
Εκπαιδευτικός ΠΕ01 του ΕΠΑΛ Κ.Βρύσης
Τηλ. Επικ. 6977771510
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος  ΠΕ80
Αιρετός εκπρόσωπος του ΓΕλ Εξαπλατάνου
Τηλ. Επικ. 6977319455
Αιρετό Μέλος
Κλείτσας Δημήτριος
Αιρετός εκπρόσωπος
Εκπαιδευτικός ΠΕ02,του 2ου ΓΕΛ Έδεσσας
Τηλ.Επικ. 6977413428
Τσακμακίδης Αβραάμ ΠΕ03
Αιρετός εκπρόσωπος του3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Τηλ. Επικ. 6973827740
Γραμματέας Ταϊγανίδου Μαρία
Διοικητικός,Τηλ. Επικοιν. 2381022981
Ζαπουνίδου Δέσποινα
Διοικητικός,Τηλ. Επικοιν. 2381022981

 Στις περιπτώσεις για να κρίνουν θέματα Στελεχών Εκπαίδευσης λειτουργούν με επιπλέον σύνθεση

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.ΥΣ.Δ.Ε.
Μέλος

Περπερίδης Παύλος , ΠΕ02

Συντονιστής Έκπ. Έργου 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Μπαμπαλώνα Ελένη , ΠΕ86

Συντονίστρια Έκπ. Έργου 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Μέλος

Πασχούδη Μαρία , ΠΕ02

Διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Κετικήδης Γεώργιος ΠΕ01
Δευθυντής του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών


Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντί των αιρετών μελών συμμετέχουν οι οριζόμενοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Κιλκίς και Πέλλας:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Αιρετό Μέλος

Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
Ιδιοκτήτης Φροντ. Β/θμιας Εκπ/σης στο Ν. Πέλλας

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
Ιδιοκτήτης Φροντ. Β/θμιας Εκπ/σης στο Ν.Πέλλας
Αιρετό Μέλος Γάτσου Βασιλεία
Ιδιοκτήτης Φροντ. Β/θμιας Εκπ/σης στο Ν. Πέλλας

Μαχαιρίδης Νικόλαος
Ιδιοκτήτης Φροντ. Β/θμιας Εκπ/σης στο Ν. Πέλλας

 

Η θητεία του προέδρου, αντιπροέδρου και μελών τακτικών, αναπληρωματικών και αιρετών του παρόντος Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2020.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130