Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση των μεταθέσεων;

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ1
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ1, αν υπάρχει σε περιοχή στην οποία αιτείστε να μετατεθείτε.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ εφόσον είστε έγγαμος και υπάρχει σε περιοχή στην οποία αιτείστε να μετατεθείτε.
 4. Στην περίπτωση που τέκνο είναι πάνω από 18 ετών και κάτω από 25 και φοιτά σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να μοριοδοτηθείτε γι΄αυτό χρειάζεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ από την οποία και να προκύπτει ότι δεν είναι στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών.
 5. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130