Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς του 1ου Γυμνασίου Κρύας Βρύσης για μετακίνηση στην Ισπανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Δράση: Comenius

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς του 1ου Γυμνασίου Κρύας Βρύσης για μετακίνηση στην Ισπανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Δράση: Comenius

Το 1o Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση μετακίνησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος στην πόλη El Palmar (Murcia) της Ισπανίας σύμφωνα

με την Υ.Α 129287/Γ2, άρθρο 14 , (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 07/08/2013 και ώρα 11:00 π.μ. Η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει την Τετάρτη ώρα 12.00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από τις 11/11/2013 μέχρι 16/11/2013 και θα συμμετέχουν δύο (02) μαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι/ες θα συνοδεύονται από δύο (02) καθηγητές/τριες.

 Συνέχεια στο συνημμένο αρχείο.

Περιγραφή Αρχείο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος       icon pdf

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130