Πότε θεμελιώνει κανείς δικαίωμα συνταξιοδότησης; Πως γίνεται αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, πλασματικού χρόνου τέκνων κι σπουδών;

Υπεύθυνο να απαντήσει για τέτοιου είδους θέματα συνταξιοδότησης καθώς και τα απαραίτητα έντυπα- - δικαιολογητικά είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: http://www.mof-glk.gr/syntaxeis.htm

 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130