Πότε και πως γίνονται οι αιτήσεις αποσπάσεων;

Γίνονται ετησίως, συνήθως μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και σε ακριβείς ημερομηνίες όπως ορίζεται από σχετική εγκύκλιο.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Αποσπάσεων στο γραφείο 4, όπου και καταθέτουν σχετικά με τους λόγους απόσπασης που επικαλούνται δικαιολογητικά (π.χ πιστοποιητικά από υγειονομικές επιτροπές, βεβαιώσεις υπηρεσίας συζύγων κτλ).

 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130