Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικόι;

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΤΥΧΙΟΥ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ, σε επίσημο έγγραφο (Εκκαθαριστικό ή έντυπο απόδοσης ΑΦΜ)
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΑΜΚΑ, σε επίσημο έγγραφο
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α*, μόνο για τους άνδρες.
 6. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ*
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ*
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ*, αν υπάρχει στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ* εφόσον είναι έγγαμος και υπάρχει στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, χρόνος.
 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ Α/ΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, αυτό συνήθως αργεί. Θα κάνετε την διαδικασία στο νοσοκομείο και θα το προσκομίσετε όποτε το έχετε στα χέρια σας (έχει ισχύ για 3 έτη)
 12. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ /ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, όποιος κατέχει μεταπ / διδακτ, κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Ν. Πέλλας για αναγνώριση και το παραδίδει στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ (#6).
 13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίνεται από την διεύθυνση)
 14. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**, αφού το συμπληρώσετε, το βάζετε σε κλειστό φάκελο και γράφετε από έξω το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο σας

* Όποιος τα έχει μαζί του αφήνει φωτοτυπία, αλλιώς το ζητάμε αυτεπάγγελτα. Πρέπει να συμπληρώσετε το κατάλληλο έντυπο.

** Μόνο για νεοδιόριστους.

 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130