Τι είδους αποσπάσεις υπάρχουν που να μπορεί να ζητήσει ένας εκπαιδευτικός;

Οι αποσπάσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
 • σε Μουσικά Σχολεία,
 • σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια,
 • σε Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης,
 • σε Πειραματικά Σχολεία,
 • σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και
 • σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (π.χ. Διευθύνσεις Δ.Ε, Πανεπιστήμια, ΙΕΚ).


Υπάρχουν επίσης αποσπάσεις σε ανεξάρτητους φορείς όπως:

 • στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
 • σε βιβλιοθήκες κ.α.

οι οποίες ρυθμίζονται ανεξάρτητα από χωριστές εγκυκλίους.

 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130