Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 3/29-1-2020 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020. Στις κατηγορίες: Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 3/29-1-2020 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 3/29-1-2020 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν άμεσα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 31-1-2020 και ώρα 10:00 πμ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Πέλλας είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 Συνέχεια στο παρακάτω αρχείο

Περιγραφή                            Αρχείο
Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 3/29-1-2020
icon excel

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130