Τι είναι το «job shadowing»Σε τι τύπους οργανισμών μπορεί να λάβει χώρα;

Στο Comenius Job Shadowing θα έπρεπε να υποστηρίζεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών με απευθείας ανταλλαγή. Ο αιτών θα γίνει η «σκιά» ενός συναδέλφου σ' ένα άλλο ίδρυμα ώστε να μάθει την καθημερινή του εργασία. Θα έχει την εμπειρία από πρώτο χέρι σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας, μεθόδους και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται και θα μάθει πως μια συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130