Τι πρέπει να προσέξω κατά την επιλογή μου;

Η δραστηριότητα επιλογής να δίνει μια Ευρωπαϊκή διάσταση στην επαγγελματική σας εξέλιξη που δεν δίνεται από άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα στην χώρα σας. Επίσης πρέπει να είναι συναφής του αντικειμένου σας και των επιμορφωτικών αναγκών που απορρέουν από αυτό.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130