Σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου 2023Α Μαΐου 2023), μπορούν να παραλαμβάνουν τα πτυχία από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, καθημερινά από τις 10:00πμ έως τις 14:00μμ.
Πληροφορίες στο 2381351413 (Π. Μπουνάτσος, Υπεύθυνος επίδοσης των πιστοποιητικών).
Τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπως ο νόμος ορίζει.

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
 Δελτίο Τύπου                                                  
icon pdf