ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/4/2021 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου εμβολιασθέντα εκπαιδευτικού.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ      ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ         
 23/12/1962