Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία  έναρξης  και  επικαιροποίησης  ασκήσεως  του  επαγγέλματος  της  διδασκαλίας  σε  Φροντιστήρια και  Κέντρα  Ξένων  Γλωσσών  και  της  κατ’  οίκον  διδασκαλίας,  καθώς  και  με  την  ανανέωση  ασκήσεως  της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας.

ΘΕΜΑ                                                        
ΑΡΧΕΙΟ
Αναγγελία Έναρξης icon pdf
Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας
icon pdf
Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα 3
icon pdf
ΦΕΚ 3369 Β
icon pdf
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών
icon pdf