Α. Ηλ. υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022

B. Ηλ.Yποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2022

Γ. Παραμονή εκπαιδευτικών στα Λύκεια.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ _ΠΜΔ icon pdf