Καλούμε τους/ τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στη ΔΔΕ Πέλλας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 31 του Νόμου 4823/2021, και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προσωρινή άσκηση καθηκόντων Διευθυντή του Γυμνασίου Αραβησσού, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 24-8-2022.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και βιογραφικό σημείωμα του/της εκπαιδευτικού.

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση για ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων στη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου Αραβησσού                                        
icon pdf