Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2022-2023 για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε, για ΕΕΠ-ΕΒΠ, για μετάθεση εκπ/κών με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. και στη γραφή Braille, για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση γενικής και ειδικής αγωγής, κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων εκπαιδευτικών, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.

Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022 και ώρα 15.00.

Από τη ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ                                            
icon pdf
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  - ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ_BRAILLE  icon pdf
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΣΜΕΑΕ icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ icon pdf