ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-24
Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2023-2024 για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
γ) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και
δ) σε περιοχές μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ
κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων εκπαιδευτικών, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.
Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων
από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023.
Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023 και ώρα 15.00.
Από τη ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΔΕ από περιοχή σε περιοχή 2023-24 icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΔΕ από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ 2023 . 24 icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΔΕ με εξιδείκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille 2023.24 icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ ΕΒΠ icon pdf