Ανακοινώνουμε τους πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2023-2024  μετά τον έλεγχο των ενστάσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και

δ) σε περιοχές μετάθεσης  ΕΕΠ-ΕΒΠ

ε) ΠΕ από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

 

Από τη ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ                    
icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ ΕΒΠ icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και γραφή Braille των τυφλών icon pdf
Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΠΕ από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ icon pdf