ΘΕΜΑ                                                        
ΑΡΧΕΙΟ
Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ΠΔΕ icon pdf
Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ΕΣΠΑ icon pdf
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ icon word1
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΠΔΕ Τακτικού icon word
Αίτηση για Μείωση Ωραρίου ΕΣΠΑ icon word
Αίτηση για Μείωση Ωραρίου ΠΔΕ Τακτικού icon word
Δελτίο Απογραφής ΕΣΠΑ icon word
Δελτίο Απογραφής ΠΔΕ Τακτικού icon word
Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών icon word
Οδηγίες για την Πρόσληψη Αναπληρωτών icon word