Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται αποκλειστικά α) για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ή/και β) για την παρακολούθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργ

Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

 

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
 Τοποθετήσεις αναπληρωτών στο πρόγραμμα Μαθητείας                                                     
icon pdf