Ανακοινώνουμε στους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς  και ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσελήφθηκαν για την ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ότι θα πρέπει να παρακολουθούν  την  ιστοσελίδα της  ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ προκειμένου να  υποβάλλουν εμπρόθεσμα  ΔΗΛΩΣΗ  προτίμησης  σχολείων μέχρι τη Δευτέρα 19-10-2020  και  δικαιολογητικών  για  την  τοποθέτησή  τους  και για να ενημερώνονται  έγκαιρα για τα  θέματα  που τους  αφορούν. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν την Τρίτη 20-10-2020. Επίσης θα πρέπει:

    1.    Να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα δικαιολογητικά πρόσληψης σε αρχείο ή αρχεία pdf, μαζί με  τις Υ.Δ. και αιτήσεις σε email το οποίο σαν θέμα θα πρέπει να έχει ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ -ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ). Αν τα αρχεία σας είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος  από 2-2,5MB, τότε να χωριστούν και να τα αποστείλετε σε 2,3… email, όσα χρειαστούν, με θέμα το ίδιο και πρόθεμα τον αύξοντα αριθμό του.

Στο  mail@dide.pel.sch.gr  της ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ.

2.     Μετά την υποβολή των email πρέπει να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2381351413 και ώρες 8:00  14:30 ότι όντως παραλήφθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν.

Αναπληρωτής/τρια που δεν θα αποδεχθεί την πρόσληψη πρέπει να αποστείλει Υ.Δ. μη αποδοχής της θέσης στο ίδιο email.

  • Τα πρωτότυπα έγγραφα να προσκομιστούν στην σχολική μονάδα τοποθέτησης   κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας όλα μαζί σε έναν φάκελο και να παραδοθούν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ               
icon pdf
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2020-2021 icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ_ΕΣΠΑ icon pdf
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ 1 icon pdf
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ 1 ΕΣΠΑ icon pdf
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ icon pdf
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ icon pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ icon pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ icon pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ icon pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ icon pdf