Σας κοινοποιούμε τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 9/22-4-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2024-25 με βάση την πρώτη ανάθεση μαθημάτων. Τα κενά του μαθήματος Τεχνολογία Γυμνασίου αναγράφονται στην ειδικότητα ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ. Τα παραπάνω κενά έχουν δικαίωμα να τα δηλώσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν σε Α΄ Ανάθεση το μάθημα.
Πριν από τις τοποθετήσεις οποιαδήποτε κατηγορίας θα προηγηθεί η ρύθμιση υπεραριθμιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του κλάδου και της ειδικότητας στην οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί με οργανική οι οποίοι απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο.

Ακολούθως καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να δηλώσουν εάν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ή όχι υποβάλλοντας γραπτή υπεύθυνη δήλωση μέχρι την Τετάρτη 24-4-2024 και ώρα 10:00 πμ στο Διευθυντή του σχολείου τους, ο οποίος μέχρι την Πέμπτη 25-4-2024 και ώρα 11:00 πμ θα πρέπει να υποβάλλει στο email της ΔΔΕ Πέλλας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συγκεντρωτική κατάσταση ανά κλάδο/ειδικότητα στην οποία να αναφέρει ποιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι και ποιοι όχι. Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας στο σχολείο. Για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος και τίθεται θέμα σύγκρισης των μορίων μετάθεσης, αυτά να αναζητηθούν από τη Δ.Δ.Ε. Πέλλας. Οι υπεραριθμίες στο κλάδο ΠΕ04 υπολογίσθηκαν ενιαία στον κλάδο. Οι εκπαιδευτικοί του παραπάνω κλάδου που θα χαρακτηριστούν υπεράριθμοι θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για όλα τα κενά του κλάδου ΠΕ04.

Σύμφωνα με το ΠΔ 50/1996 από όσους επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί με το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται εκείνοι που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Την Παρασκευή 26-4-2024 στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Πέλλας θα ανακοινωθεί η ονομαστική κατάσταση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Όσοι χαρακτηρισθούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι, θα κληθούν να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας σχολείων με το σχολείο της οργανικής τους θέσης στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά και σε σχολεία όμορης ομάδας με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία της ίδιας ομάδας.
Ενστάσεις επί του πίνακα κενών και πλεονασμάτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 24-4-2024 και ώρα 10:00 πμ ηλεκτρονικά στο email της ΔΔΕ Πέλλας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

...

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία...

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Οργανικά κενά και πλεονάσματα 22-04 2024 icon pdf
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2024 icon pdf
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 2024 icon pdf
ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ icon pdf
Ονομαστική κατάσταση υπεράριθμων icon pdf
Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Παιδείας 22-4-2024 icon pdf
Πίνακας οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής 22-4-2024 icon pdf