Σας κοινοποιούμε τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά και την εξέταση των ενστάσεων όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 10/24-4-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2024-25 με βάση την πρώτη ανάθεση μαθημάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει το αριθμ. πρωτ. 5960/22-4-2024 έγγραφό μας με θέμα: «Οργανικά Κενά και Πλεονάσματα – Ρύθμιση υπεραριθμιών.» όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πέλλας.

...

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία...

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Ανακοινοποίηση Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας icon pdf
Ανακοινοποίηση οργανικών κενών και πλεονασμάτων 24-04 2024 icon pdf