Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις - βελτιώσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 14 / 30-5-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας μετά και την εξέταση των ενστάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει το αριθμ. πρωτ. 7120/27-5-2024 έγγραφό μας.

 

 ...

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία...

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Οργανικά κενά – Δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης icon pdf
Οριστικές τοποθετήσεις Α φάσης 30-5-2024 icon excel
Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Παιδείας 30-5-2024 icon excel1
Πίνακας οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής 27-5-2024 icon excel1