Αναρρωτικές

 

Ασθενείας Τέκνου

 

Κανονικές

 

Ειδικές

 

Εξετάσεων

 

Επιμόρφωσης

 

Αιμοδοσίας

 

Σχολικής Επίδοσης

 

Λοιπές Άδειες

 

Σχετική Νομοθεσία

Νομοθεσία που αφορά Άδειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
Νομοθεσία που αφορά Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών