Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Μπαχαράκης Θωμάς

Γερεμτζές Δημήτριος
Διευθυντής Δ.Δ.Ε Πέλλας Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας
Πρόεδρος Πρόεδρος

 

Γεωργίου Αικατερίνη

Μούσιου Άννα
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 του ΕΠΑΛ Έδεσσας Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05 του Γυμνασίου Καλής
Διευθύντρια του Γυμνασίου Καρυώτισσας Διευθύντρια του ΓΕΛ Αξού
Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος

 

Σεμερτσίδης Κωνσταντίνος

Χριστοφορίδης Σταύρος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του ΓΕΛ Σκύδρας
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Διευθυντής του Γυμνασίου Πετριάς
Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Μυλοτόπου
Μέλος Μέλος

 

Περπερίδης Παύλος

Μπαμπαλώνα Ελένη
Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02,του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86,του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Μέλος Μέλος

 

Πασχούδη Μαρία

Κετικίδης Γεώργιος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του Γυμνασίου Πέλλας
Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Μέλος Μέλος

 

Βασιλειάδης Περικλής

Γιουβάνογλου Νικόλαος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε  Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε 

 

Κλείτσας Δημήτριος

 Τσακμακίδης Αβραάμ
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Έδεσσας  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του 3ου ΓΕ.Λ Γιαννιτσών
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε  Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε

 

Ταϊγανίδου Μαρία

Διοικητικός της Δ.Δ.Ε Πέλλας
Γραμματέας