Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την πράξη 26/24-9-2021 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 28-9-2021 και ώρα 10:00 πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας

mail@dide.pel.sch.gr. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών πράξη 26/24-9-2021                                                       
icon pdf