Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την πράξη 30/29-10-2021 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 10:00 πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας

mail@dide.pel.sch.gr. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών πράξη 30/29-10-2021                                                       
icon pdf