Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την πράξη 33/22-11-2021 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 24-11-2021 και ώρα 10:00 πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας mail@dide.pel.sch.gr. Δεν θα εξεταστούν

ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την πράξη 33/22-11-2021 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας                                                      
icon pdf