Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έως και την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται.

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                 
icon pdf