Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν υποβάλει αίτηση:
α) μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή
β) οριστικής τοποθέτησης
Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τις 14/3/2022 έως και τις 17/3/2022 στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Πέλλας

 

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή icon pdf
Οριστικής τοποθέτησης icon pdf