Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και συνημμένο πίνακα excel με το παράρτημα αυτής

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Ειδική Πρόσκληση                             
icon pdf
Ειδική ΕΒΠ ΚΕΝΑ icon pdf