Σας ανακοινώνουμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα με τις δεκτές και μη δεκτές υποψηφιότητες για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων & Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας όπως αυτός καταρτίστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.
Ακολούθως καλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. να υποβάλλουν εγγράφως την γνώμη τους επί των δεκτών υποψηφίων του αναπροσαρμοσμένου πίνακα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ήτοι μέχρι την Τρίτη 24-10-2023. Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ, και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.

Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.
Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησης τους. Το τοπικό συμβούλιο επιλογής αποφασίζει ύστερα από την προαναφερόμενη γνώμη και τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α ́ και Β ́.
Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του αναπροσαρμοσμένου πίνακα, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 19-10-2023 υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία...

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένου δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων Δ_Δ_Ε_ Πέλλας 17-10-2023      
icon pdf
2023-10-17 Αναμορφωμένος πίνακας - Δεκτές και μη δεκτές αιτήσεις icon pdf