Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας:

 ...

και καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να
υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 έως και την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο...

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση                                    icon pdf
Υπεύθυνη Δήλωση icon pdf
Αίτηση Υποδιευθυντών Υ.π.Τομέων ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ icon pdf