ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση του εκπαιδευτικού Πασόη Ευσταθίου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ11, με ΑΜ 153282 του Γυμνασίου Πολυκαρπίου, στη θέση του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-21.
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ                                                   
icon pdf