Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ1 Μαθησιακής Κινητικότητας Εκπαιδευομένων και Προσωπικού με κωδικό "2020-1-EL01-KA102-078178, και τίτλο «Learning pathways through work-place and professional development» στη Βαρκελώνη

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf