Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής
προσφοράς προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων για την υλοποίηση κινητικότητας
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA1 του 1ου Εργαστηριακού
Κέντρου Έδεσσας στην Ισπανία»

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf