Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας(Ι εώργιος Δήμου) ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βόλο σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4(ΦΕΚ456/τ.β./13-02-2020).
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 πμ. Η εκπαιδευτική επίσκεψη Οα πραγματοποιηθεί από τις Πέμπτη 07/04/2022 μέχρι Σάββατο 9/04/2022 (Δύο (02)διανυκτερεύσεις)και θα συμμετέχουν 62 μαθητές/τριες της Β τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 4 καθηγητές/τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα :
1η μέρα (Πέμπτη 7 Απριλίου):.:.......................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf