Το 3ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών «Αικατερίνη Βαρελά» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα-Ναύπλιο, σύμφωνα με την Υ.Α Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Δευτέρα 28/03/2022 και ώρα 13:00. Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 13/04/2022 μέχρι 17/04/2022 (ημέρα επιστροφής) και θα συμμετέχουν 76 μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω (ενδεικτικό) πρόγραμμα::.......................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf