Το 1o ΕΠΑ.Λ ΑΡΙΔΑΙΑΣ «Νίκανδρος Παπαϊωάννου» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13.02.2020, Υ.Α. Αριθ. 20883 /ΓΔ4, Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
Αντικείμενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.00. Η επιτροπή θα συνεδριάσει την 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.30........................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf